Costume designer at “Wielki człowiek do małych interesów” A. Fredry, Teatr im. J. Osterwy